GIA DU LICH MY HOA KY

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Ngày Khởi Hành Và Giá đi du Lịch Châu Mỹ - Tháng 10,11,12/
Đã và đang nhận khách cho những ngày dưới đây
Để chương trình tour chi tiết, xin click chuột vào những dòng chữ màu đỏ

STTMÃ TOURTUYẾN DU LỊCHGIÁ TOUR
VNĐ
KHỞI HÀNH
I – DU LỊCH HOA KỲ:
01USA-01Du lịch Hoa Kỳ
New York - Philadelphia - Washington DC
(7 ngày)
60.000.00024/10
15,28/11
02USA-03Du lịch Hoa Kỳ
Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood
(7 ngày)
60.000.00028/10
19/11
03USA-07Du lịch Hoa Kỳ icon-new
Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood - San Jose - San Francisco
(9 ngày)
68.000.00028/10
19/11
04USA-05Du lịch Hoa Kỳ
New York- Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood
(11 ngày)
76.000.00024/10
15,28/11
05USA-09Du lịch Hoa Kỳ
New York- Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood - San Jose - San Francisco
(13 ngày)
84.000.00024/10
15,28/11
06UST-06Du lịch Hawaii
Honolulu
(7 ngày)
58.500.000Hàng tháng
07UST-07Du lịch Hawaii
Honolulu - Maui
(9 ngày)
77.500.000Hàng tháng
08USA-30Du thuyền Bahamas
Miami - Nassau - Coco Cay - Key West - Miami
(5 ngày)
14.982.000 (Khởi hành từ Miami)
II - DU LỊCH CANADA
09CAN-01Du lịch kết hợp thăm thân tại Canada
Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto
(11 ngày)
96.000.00028/10
25/11
10CAN-01Du lịch Canada
Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto
(11 ngày)
96.000.00024/12
11CAN-02Du lịch kết hợp thăm thân tại bờ Tây Canada
Vancouver - Victoria
(5 ngày)
68.000.00028/10
25/11
12CAN-03Du lịch kết hợp thăm thân tại bờ Đông Canada
Montreal - Quebec- Ottawa - Toronto
(7 ngày)
85.000.00031/10
28/11
III - DU LỊCH NAM MỸ
13SAM-01Du lịch Brazil - Argentina
Rio De Janeiro - Puerto Iguassu - Buenos Aires
(12 ngày)
139.000.00018/10
15/11
20/12

Quảng cáo
Du lich