GIA DU LICH MY HOA KY

Ngày Khởi Hành Và Giá đi du Lịch Châu Mỹ - Tháng 10,11,12/2012
Đã và đang nhận khách cho những ngày dưới đây
Để chương trình tour chi tiết, xin click chuột vào những dòng chữ màu đỏ

STT MÃ TOUR TUYẾN DU LỊCH GIÁ TOUR
VNĐ
KHỞI HÀNH
I – DU LỊCH HOA KỲ:
01 USA-01 Du lịch Hoa Kỳ
New York - Philadelphia - Washington DC
(7 ngày)
60.000.000 24/10
15,28/11
02 USA-03 Du lịch Hoa Kỳ
Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood
(7 ngày)
60.000.000 28/10
19/11
03 USA-07 Du lịch Hoa Kỳ icon-new
Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood - San Jose - San Francisco
(9 ngày)
68.000.000 28/10
19/11
04 USA-05 Du lịch Hoa Kỳ
New York- Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood
(11 ngày)
76.000.000 24/10
15,28/11
05 USA-09 Du lịch Hoa Kỳ
New York- Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Hollywood - San Jose - San Francisco
(13 ngày)
84.000.000 24/10
15,28/11
06 UST-06 Du lịch Hawaii
Honolulu
(7 ngày)
58.500.000 Hàng tháng
07 UST-07 Du lịch Hawaii
Honolulu - Maui
(9 ngày)
77.500.000 Hàng tháng
08 USA-30 Du thuyền Bahamas
Miami - Nassau - Coco Cay - Key West - Miami
(5 ngày)
14.982.000
(Khởi hành từ Miami)
II - DU LỊCH CANADA
09 CAN-01 Du lịch kết hợp thăm thân tại Canada
Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto
(11 ngày)
96.000.000 28/10
25/11
10 CAN-01 Du lịch Canada
Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto
(11 ngày)
96.000.000 24/12
11 CAN-02 Du lịch kết hợp thăm thân tại bờ Tây Canada
Vancouver - Victoria
(5 ngày)
68.000.000 28/10
25/11
12 CAN-03 Du lịch kết hợp thăm thân tại bờ Đông Canada
Montreal - Quebec- Ottawa - Toronto
(7 ngày)
85.000.000 31/10
28/11
III - DU LỊCH NAM MỸ
13 SAM-01 Du lịch Brazil - Argentina
Rio De Janeiro - Puerto Iguassu - Buenos Aires
(12 ngày)
139.000.000 18/10
15/11
20/12

Quảng cáo
Du lich